Is een kilometervergoeding als werkgever verplicht?

De kilometervergoeding is altijd een punt van aandacht. Als werknemer is het fijn wanneer de kilometers die je zakelijk maakt vergoed worden. Voor de werkgever is dit echter wel een kostenpost die je liever kwijt dan rijk bent. Het is dus weleens goed om te bekijken wie van de twee er nu eigenlijk in zijn recht staat. Is het voor de werkgever een verplichting om de kilometervergoeding uit te keren? In de eerste plaats hangt dit natuurlijk van de afspraken in de cao af. Daarnaast is het slim om naar de meer algemene zin te kijken.

Recht of niet?

De eerste vraag is natuurlijk of er een algemene plicht bestaat voor werkgevers om een reiskostenvergoeding uit te keren. Heb je hier als werkgever nu recht op of niet? In de wet is hier niets over opgenomen. Het is dus niet zo dat algemeen in Nederland geldt dat er vergoed moet worden. Wel is er door de vakbonden in verschillende cao’s laten opnemen dat dit moet. Daarnaast zijn er ook bedrijven die het in de bedrijfsregeling hebben opgenomen. Daarnaast kan het onderdeel van je arbeidsovereenkomst zijn. In al die gevallen geldt er wel een verplichting voor werkgevers.

Niet alleen voor de auto

Wanneer in één van de overeenkomsten is opgenomen dat de kilometervergoeding moet worden uitgekeerd, dan geldt dat ook wel voor iedereen. Het is dan niet zo dat alleen werknemers die met de eigen auto komen dit krijgen. Ook als je met het OV, de fiets of zelfs lopen komt mot je dit dan uitgekeerd krijgen. Ook het aantal kilometers en de thuissituatie maken hier geen verschil in. Zelfs de hoeveelheid gewerkte uren en het aantal gewerkte dagen hebben hier geen effect op. Het geldt in dat geval namelijk voor elke werknemer gelijk en moet dus betaald worden.

De juiste manier van afhandelen

Het is zaak om dit op de juiste manier af te handelen. In de eerste plaats is er de hoogte. Die is 19 cent per kilometer. Mocht je werkgever je meer uitkeren, dan is het bedrag boven de 19 cent als loon te zien. Daar moet dus ook loonbelasting over worden betaald. Dit is belangrijk, want voor de 19 cent geldt namelijk iets anders. Dit bedrag is namelijk belastingvrij. Dat betekent dat jij er geen belasting over hoeft te betalen, maar dat ook je werkgever dit niet hoeft te doen. Dat is wel zo goed om te weten.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search